BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Bičić, Tea

Rođena je 1979. godine. Završila je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, smjer grafički dizajn. Diplomirala je slikarstvo na  Accademia di Belle Arti di Venezia (Likovna akademija u Veneciji), u klasi prof. Paola Tessaria. Članica je HDLU Istre (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre) i Umjetničke organizacije ROBOT, Pula. Osim autorskog predstavljanja, održavala je likovne radionice, sudjelovala je u radu na nekim od prvih projekata kulturnog turizma u Hrvatskoj. Kao tajnica Multimedijalnog centra u Puli i v.d. predsjednica udruge MMC LUKA, aktivno je radila u organizaciji kulturnih događanja i raznih društvenih sadržaja. Do sada je izlagala dvadeset i pet samostalne i na više od 100 skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu.
Za svoj rad dobila je mnogobrojne nagrade i priznanja. Sudjelovala je u nekoliko likovnih kolonija. Radovi joj se nalaze u fundusima muzeja i galerija te u mnogobrojnim gradskim i privatnim zbirkama. Živi u Labinu.

Aldo Negri 8/1
52220 Labin
+385 91 738 21 67
tebicic@gmail.com
www.teabicic.info

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.