BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Gärtner, Heda


Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu završila je 1976. u klasi prof. Alberta Kinerta, a 1979. stječe diplomu specijalistice za područje grafičkih izraza u umjetničkoj grafici. Prvu samostalnu izložbu imala je 1975. u Milanu, kada je predstavila svoje grafičke listove u dubokom tisku, a otad kontinuirano izlaže, gotovo 35 godina, u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje u radu umjetničkih kolonija, bavi se ilustracijom dječjih knjiga, dizajnom i fotografijom.
Dosad je objav

ila sedam grafičkih mapa (1997. – 2009.). Za crtež, grafiku i umjetničku fotografiju više je puta nagrađivana. Članica je HDLU-a Istre i HDLU-a Rijeke. Živi i radi u Puli.

 

E-mail: hgartner@inet.hr
Tel: 052-212-565

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.