BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Gašparić – Žiković, Iva

Iva Gašparić Žiković rođena je 1976. godine u Puli. 1995. god. upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, studij Likovne umjetnosti – smjer slikarstvo. Diplomirala je 2001. god. i dosada je stekla predavačko iskustvo radeći kao profesor za umjetničke predmete u nekoliko osnovnih i srednjih škola. 2003. godine položila je Državni stručni ispit za učitelja likovne kulture u Zagrebu. Izlagala je na 7 samostalnih izložbi i dvadesetak skupnih u zemlji i inozemstvu. Nagrađena je s nekoliko nagrada za slikarstvo i strip. Trenutno je vanjska stručna suradnica Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Živi i radi u Puli.

 

Adresa: Sv. Jurja 11, Pula
E-mail: partizaanka@gmail.com

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.