BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

GODIŠNJA REVIJALNA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU ISTRE

Godišnja revijalna izložba članova i novoprimljenih članova HDLU Istre
Petak, 19.12.2014 u 19h
Galerija Luka, Galerija Anex i Galerija MUL, Istarska 30, Pula
Izložba je otvorena do 15.12.2014.

Godišnja revijalna izložba članova i novoprimljenih članova HDLU-a Istre predstavlja recentne radove 66 autora. To su: Hassan Abdelghani, Tea Bičić, Vedran Bišić, Boris Bon, Eugen Borkovsky, Ines Burić Šabanović, Đurica Ciganović, Maria Ćurčić, Marin Dimeski, Tanja Draškić Savić, Romeo Đomlija, Heda Gärtner, Iva Gašparić, Helga Goran, Goran Grofelnik, Olja Grubić, I. J. Pino Ivančić, Fulvio Juričić, Suzana Kariko, Julijana Kocanović Grubić, Slobodan Kokotović, Branko Kolarić, Vera Kos Paliska, Branka Legović, Lada Luketić, Korana Lukić Šuran, Zvjezdana Marguš Prohaska, Milan Marin, Slavica Marin, Mirjana Matić, Mladen Milotić, Ivan Obrovac, Aleksej Orel, Jadranka Ostić, Karlo Paliska, Tereza Pavlović, Tanja Pećanić, Monika Petrović, Nikola Ražov, Alija Rešić, Aleksandra Rotar, Denis Sardoz, Mirta Savani Profeta, Sanja Simeunović Bajec, Mirna Sišul, Valter Smoković, Rajko Svilar, Vinko Šaina, Silvo Šarić. Vedran Šilipetar, Sonja Škalamera Novak, Goran Škofić, Adalgisa Škopac, Adrijana Šuran, Ksenija Tomičić, Romano Ugussi, Goran Valenta, Ivona Verbanac, Ljiljana Vlačić, Dorina Vlakančić, Sebastijan Vojvoda, Roberta Eeissman Nagy, Matilda Zanini, Andrej Zbašnik, Rok Zelenko i Breza Žižović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.