BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Kocanović – Grubić, Julijana

Marsovog polja 34. Pula
098 922 6284, 052 505 903
julijana.koc.grubic@gmail.com

Julijana Kocanović – Grubić rođena je 27. 04. 1964. u Mariboru. Od malena živi u Puli, gdje završava i srednju školu – Školu primjenjene umjetnosti i dizajna ( klasa prof. Juričića ). Nastavlja školovanje u Rijeci, gdje stječe zvanje prof. likovnih umjetnosti (smjer grafika – klasa prof. Butkovića ).Niz godina predavala je likovne stručne predmete u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna, a kasnije je prešla u Gimnaziju, gdje i danas predaje likovnu umjetnost. Osim slikarstvom bavi se dizajnom i priređivanjem metodičko – didaktičkih izložbi, te dobija niz priznanja i diploma za stvaralački rad s učenicima.
Samostalno izlaže od 1989. a učestvuje i na svim godišnjim izložbama kao redoviti član HDLU-a. Do sada realizirala desetak samostalnih izložbi u Hrvatskoj i učestvovala na mnogobrojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad nagrađena je II nagradom na 38. Festivalu mladih ZO Rijeka.

 

 

 

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.