BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Marin, Slavica


Biografija
Slavica Marin rođena je u Banja Luci. Od 1986. živi i radi u Umagu. Diplomirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (Slo). Vlasnica je i voditeljica galerije Marin od 1997.godine. Članica je HDLU Istre. Kroz svoj je umjetnički rad već niz godina poznata likovnoj publici Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije, Srbije i BiH.  Realizirala je niz slika, skulptura,objekata, instalacija i performansa koje je predstavila na više samostalnih i skupnih izložbi. Svoje umjetničko izražavanje bazira na ekologiji i to od same upotrebe prirodnih materijala do estetske zaokruženosti djela, koje između ostaloga, želi istaknuti prirodu kao osnovno polazište za čistoću ljudskog duha. Nagrađivana nekoliko puta. Učestvovala u radu nekoliko likovnih kolonija, festivala i art rezidencija

Biography
Slavica Marin was born in Banja Luka. She has been living and working in Umag since 1986. She graduated in Art History at the Faculty of Arts in Ljubljana (Slovenia). She has been the owner and manager of the gallery Marin since 1997. Slavica Marin is a member of the HDLU Istria. Through her artistic work she has been long known by art audience in Croatia, Slovenia, Austria, Italy, Serbia, and Bosnia and Herzegovina. She created a series of paintings, sculptures, objects, installations and performances, and presented them at several solo and group exhibitions. She founds her artistic expression in ecology – from the use of natural materials to the aesthetic completeness of the work, which, among other things, wishes to highlight nature as a starting point for purity of the human spirit. She received a number of awards. Slavica Marin participated in several art colonies, festivals and art residencies.
 
Address:
Slavica Marin
Marino Bembo, 7A
52470 Umag
phone: +385 (0)98 366 248
e-mail: marin-gallery@live.com

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.