BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Matić, Mirjana

Rođena je u Puli 1955. godine. Školovala se u Višnjanu, Poreču i Rijeci. Završila je studij likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radila je kao nastavnik likovnoga odgoja u više škola u Istri. Organizirala je i vodila pedagoške slikarske i grafičke radionice u vlastitom ateljeu. Živi i radi kao slobodna umjetnica u Višnjanu.
Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložaba u zemlji i u inozemstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada.

 

Adresa: Deklevi 3, 52463 Višnjan
e-mail: maticmirjana55@gmail.com

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.