BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Natječaj za samostalno izlaganje u 2018. godini

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje   Natječaj za samostalno izlaganje u 2018. godini u Galeriji Luka, Galeriji Mul i  Galeriji Anex, Istarska 30, Pula   SAMOSTALNO IZLAGATI MOGU: – svi redovni članovi HDLU Istre, likovni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija / pod samostalnim izlaganjem podrazumijevaju se i zajedničke izložbe do […]

NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U 2017.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje Natječaj za samostalno izlaganje u 2017. godini u Galeriji Luka, Galeriji Mul i  Galeriji Anex, Istarska 30, Pula SAMOSTALNO IZLAGATI MOGU: – svi redovni članovi HDLU Istre, likovni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija / pod samostalnim izlaganjem podrazumijevaju se i zajedničke izložbe do 3 autora […]

OBJAVA

POZIV NA NATJEČAJ  Natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu Temeljem Odluke Gradonačelnice, KLASA:UP/I-406-01/15-01/2  URBROJ:2182/10-02-15-1 KLASA: 406-01/15-01/2, URBROJ: 2182/10-02-15-4 od 16. travnja 2015. godine i rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Šibeniku KLASA: 612-08/15-23/2937, Ur.broj: 532-04-02-14/1-15 od 18. svibnja 2015., Grad Knin u […]

NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U 2016.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje Natječaj za samostalno izlaganje u 2016. godini u Galeriji Luka, Galeriji Mul i  Galeriji Anex, Istarska 30, Pula SAMOSTALNO IZLAGATI MOGU: – svi redovni članovi HDLU Istre, likovni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija / pod samostalnim izlaganjem podrazumijevaju se i zajedničke izložbe do 3 autora […]

Upis u članstvo

U HDLU Istre se dobrovoljno, bez namjere stjecanja dobiti, udružuju likovni umjetnici koji su rođenjem, mjestom stalnog boravka i djelovanjem vezani za područje Istarske županije kao i likovni umjetnici koji žive izvan područja Istarske županije, a radom i djelovanjem vezani su za područje Istarske županije, te iznimno umjetnici koji djeluju izvan Istre, a za koje […]