BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

O HDLUI

HDLUI je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga koja okuplja likovne umjetnike različitih umjetničkih izraza.
Osnovni cilj i djelatnost udruge je poticanje suvremene umjetničke prakse, promicanje i zaštita slobode umjetničkog djelovanja, organizacija izložbi, suradnja sa lokalnom, nacionalnom i međunarodnom zajednicom, zaštita socijalnih prava umjetnika i sudjelovanje u kreiranju šire zakonodavne i perceptivne platforme za razvoj umjetnosti u društvu.

HDLU je tradicionalan naziv za organizacije likovnih umjetnika u Hrvatskoj. U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Puli takva udruženja postoje već nekoliko desetaka godina. Okupljaju umjetnike koji se bave kreativnom umjetničkom praksom. Za članstvo u udrugama potrebno je dokazati određeni nivo umjetničkog dosega.
Članstvo nije uvjetovano akademskom likovnom naobrazbom iako je većina članova završila likovne akademije ili neke druge visoke škole za likovno obrazovanje.

HDLUI je konstitutivan član udruge MMC Luka i koristi prostor MMC Luka za svoje izlagačke aktivnosti. HDLU Istre svoju izlagačku ativnost vodi u tri galerije koje su dio prostora MMC Luka u Puli. To su galerija Anex, galerija Luka i galerija Mul.

 Izlaganje u tim galerijama moguće je prijavljivanjem na natječaje koje HDLUI redovito raspisuje ili na direktan poziv Umjetničkog odbora HDLUI.

Prostorne nacrte galerija i Multimedijalnog centra Luka možete preuzeti sa sljedećih linkova (pdf):

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.