BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

OBJAVA

POZIV NA NATJEČAJ

 Natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu

Temeljem Odluke Gradonačelnice, KLASA:UP/I-406-01/15-01/2  URBROJ:2182/10-02-15-1 KLASA: 406-01/15-01/2, URBROJ: 2182/10-02-15-4 od 16. travnja 2015. godine i rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Šibeniku KLASA: 612-08/15-23/2937, Ur.broj: 532-04-02-14/1-15 od 18. svibnja 2015., Grad Knin u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika raspisuje javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke i pravne koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:

–           umjetnici koju su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;

–           umjetnici sa završenom Likovnom akademijom;

–           umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU.

 

PREDVIĐENI NAGRADNI FOND (neto iznos):

I. nagrada 30.000,00 kn

II. nagrada 20.000,00 kn

III. nagrada 10.000,00 kn

 

ROKOVI

Početak natječaja: 19. svibnja 2015.

Pitanja: do 27. svibnja 2015.

Rok predaje natječajnih radova: 15. lipnja 2015. godine do 16:00 h

Rok realizacije spomenika (privremeno rješenje): 31. srpnja 2015.

 

Uvjeti i Program natječaja te natječajne podloge dostupne su na:

– internetskoj stranici HDLU www.hdlu.hr

– internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr

– u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“.

 

 

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.