BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

REVIJALNA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU ISTRE

 

Otvorenje u petak 20.12. u 19h
Izložba traje od 20.12.2013. do 15.01.2014.

HDLU Istre svake godine u prosincu organizira veliku godišnju izložbu svojih članova, koji najvećim dijelom rade i djeluju u Istri, ali i u drugim dijelovima zemlje i svijeta.
Na Revijalnoj izložbi ove godine izlaže 64 vizulanih umjetnika s po jednim svojim recentnim radom:

Leonida Bernetič Zelenko/Vedran Bišić/Boris Bon/Ines Burić Šabanović/Đurica Ciganović/Goran Čvrljak/Matija Debeljuh/Marin Dimeski/Romeo Đomlija/Vida Đuran/Iva Fonović/Heda Gärtner/Iva Gašparić/Helga Goran/Mirjana Grahovac-Vojinović/Goran Grofelnik/Igor Gustini/Gordana Ivančić Dobran/Saša Jantolek/Fulvio Juričić/Davor Kliman/Julijana Kocanović-Grubić/Branko Kolarić/Lada Luketić/Korana Lukić Šuran/Zvjezdana Marguš Prohaska/Milan Marin/Slavica Marin/Mirjana Matić/Iva Milaković/Mladen Milotić/Ivan Obrovac/Aleksej Orel/Marina Orlić/Tereza Pavlović/Tanja Pećanić/Monika Petrović/Rajko Svilar/Nikola Ražov/Lara Ritoša Roberts/Aleksandra Rotar/Denis Sardoz/Dragana Sapanjoš/Mirta Savani Profeta/Sanja Simeunović Bajec/Mirna Sišul/Valter Smoković/Vinko Šaina/Vedran Šilipetar/Sonja Škalamera Novak/Narcisa Adalgisa Škopac/Adrijana Šuran/Bernard Teklić/Gorana Težak/Ksenija Tomičić/Anselmo Tumpić/Petar Tuškan/Romano Ugussi/Ivona Verbanac/Ljiljana Vlačić/Roberta Weissman Nagy/Matilda Zanini/Andrej Zbašnik/Rok Zelenko

  «HDLU Istre je, kako rekosmo, cehovsko udruženje individualaca i, paradoksalno, što je u zanatskom smislu razlika medu njima veća, što su članovi jace izražene autorske ličnosti, to je veća i vitalnost njihove zajednice. Organizirati postav oko 70 autorskih djela (potpuno različitih u fizičkom i metafizičkom smislu) predstavlja ne samo vrhunsku zabavu nego i sjajan izazov autora idejnog postava izložbe. Sedamdeset, katkad i osamdeset radova koji zrcale, svaki ponaosob, svojeg autora, različitih su dimenzija, formata, tehnika, podloga, kolorita, grafizama, kompozicija, tema, motiva, poetika, vibracija, taktilnosti, emocija, raspoloženja i svega još, s ponekim dodirnim točkama. Koliko ljudi i koliko ćudi na jednom mjestu! Učiniti postav takvim da svi ti radovi i sve njihove azličitosti i srodnosti cine harmoničnu i oku i duhu ugodnu cjelinu shvatila sam kao svoj osnovni i jedini mogući zadatak. Zašto? Zato što u tome vidim metaforu snage njihove zajednice koju bismo mogli bez zadrške ili premišljanja protumačiti kao “udruženi u različitosti”. (…) Kako god bilo, mogu samo reci da obzirom na neku cistu i jasno izraženu snagu i sadržajnu kvalitetu koja je jasno čitljiva i pri letimičnom pogledu na veliku većinu ovogodišnjih radova koji su, k tome, još i korektno opremljeni, jedva čekam da zasučem rukave.»  Gordana Trajković, iz predgovora kataloga

Revijalna izložba ostaje otvorena do 15.01.2014.

Izložba i katalog realizirani su uz financijsku potporu Grada Pule. 

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.