BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Samostalna izložba Ljiljane Barković „Fragmentacije“ u organizaciji HDLU Istre

  1. 4. 2018. – 30. 4. 2018.

Galerije Luka, Istarska 30, Pula

„Izložba koja je objedinjena pod nazivom Fragmentacije rezultat je višegodišnjeg istraživanja slikarske plohe kao geometriziranog i fragmentiranog likovnog polja koje se ne bavi dubinom, već slikarskom prostorom kao mrežom. Zapravo, višeslojnošću slikarskog prostora. Pod nazivom fragmentacije tu su slike koje su zapravo fragmenti misli, apstrahirane ideje o prostoru koji se pokreće kroz geometrijske likove i prostorna usmjerenja. Slika je apstrahirana i fragmentirana realizacija misli i ideja. Fenomeni fragmentarne slike kao vizije svijeta proizlaze iz utjecaja medija na slike, a isto tako i na štafelajne slike. Mediji utječu na čitav svijet gledanja. Takozvana „pikselizacija“ ekrana je utjecala na to da slika postaje simulakrum gdje nestaje jasna granica između kopije i originala). Suvremeni način gledanja je gledanje kroz medij…“ (Ljiljana Barković)

Ljiljana Barković, rođena je 1980. godine u Rijeci.  Diplomirala je slikarstvo na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani 2008. godine. U HDLU Rijeke  je primljena 2013. godine, a u HDLU Istre 2015.godine. Bavi se umjetničkim radom na polju slikarstva i u mediju stakla.  Od 2017.g. je članica umjetničkog savjeta Hdlu Rijeke.  Kao umjetnička  voditeljica  organizira izložbe u galeriji „Cisterna“ u sklopu Zajednice Talijana Mošćeničke Drage  koja funkcionira u ljetnim mjesecima. Galerija djeluje od 2014. godine. U ožujku 2015. godine je primljena na mjesto asistenta-vanjskog suradnika na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Od tada kao vanjska suradnica radi na kolegijima na slikarskoj katedri (kolegij Slikarstvo), i na kolegiju Staklo (kod izv. prof. Antona Vrlića). Na APU Rijeka sudjeluje kao suradnica na više radionica i projekata za studente. Živi i radi u Mošćeničkoj Dragi.
Izložba je realizirana sredstvima i uz potporu: Grada Pule i Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Nosilac projekta: HDLU Istre, + 385 98 46 47 41, hdlu.istre@inet.hr,  www.hdluistre.hr

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.