BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

Turković, Dražen

Dražen Turković rođen je 1950. u Pribanjcima pri Kupi blizu Bosiljeva. U Ljubljani je završio Srednju ökolu za oblikovanje, potom je studirao slikarstvo na ABA Brera u Milanu, gdje je diplomirao 1975. Još u doba studija je djelovao u grafičkoj radionici Sciardelli i sudjelovao sa uglednim talijanskim grafičarima (F. Melotti, R. Crippa, L. Crippa, K. Platner, G. Dova, L. Minguzzi, P. Borra).

Bavi se slikarstvom, grafikom, digitalnom grafikom i dizajnom. Od godine 1974. sudjeluje na kolektivnim izloûbama odnosno izlaûe samostalno. Sudjelovao je na Ars Histriae, zagrebačkom Salonu mladih i pulskom Salonu, Bienalu mladih u Rijeci, te nizu Postava recentne hrvatske likovne umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovao je na kolektivnim Izložbama u Milanu, Comu, Rovinju, Zagrebu, Rijeci, u Piranu, Parizu, Langenfieldu, Trieru, Veroni i Padovi. Samostalno je više puta izlagao u Puli, zatim u Zagrebu, Rijeci i Rovinju. Dobitnik je viöe nagrada na domaÊim i stranim izloûbama. Od 1978. je Član HDLU. živi i radi u Puli.

Kontakt: 52100 Pula, Petrovićeva 23
Tel. ++385 52 534 222
e-mail: drazen@kimore.net
http://www.drazenturkovic.kimore.net

 

 

 

 

 

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.