BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

U HDLU Istre se dobrovoljno, bez namjere stjecanja dobiti, udružuju likovni umjetnici koji su rođenjem, mjestom stalnog boravka i djelovanjem vezani za područje Istarske županije kao i likovni umjetnici koji žive izvan područja Istarske županije, a radom i djelovanjem vezani su za područje Istarske županije, te iznimno umjetnici koji djeluju izvan Istre, a za koje nadležna komisija zaključi da će njihovo članstvo biti od interesa za HDLU Istre.

Za prijem u redovito članstvo HDLU Istre kandidat je dužan tijekom mjeseca rujna (od 1.09. do 30.09. tekuće godine) podnijeti pismenu zamolbu kojoj treba priložiti:

 

HDLU Istre može zatražiti dodatne radove ili dokumentaciju.
Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor na prijedlog Komisije za prijem i reviziju članstva.
Kandidat čija je zamolba odbijena može uputiti novu zamolbu za prijem istekom roka od godine dana od podnošenja prethodne zamolbe.

Pod uvjetima utvrđenim u članku 11. i članku 12. Statuta redovitim članom može postati i likovni umjetnik/strani državljanin vezan radom i djelovanjem za područje Istre.
Dokumetacija se predaje u Tajništvo HDLU Istre do 30.09. tekuće godine (osobno ili poštom).

Prava i obveze članova HDLU Istre:

Prava:

 

Obveze:


 

Aktivnost kroz:

 

 

HDLU Istre

Adresa: Istarska 30, 52100 Pula
Tel: 052/214-408
Fax: 052/388-308
E-mail: hdlu.istre@inet.hr

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.