BETA
kontakt
E-obavijesti
ENGLISH

Recentne Izložbe

Vijesti

ZAPISNIK S NEFORMALNE SKUPŠTINE HDLU ISTRE – 10.8.2016.

ZAPISNIK S NEFORMALNE SKUPŠTINE HDLU ISTRE

10.8.2016. u 19 H

GALERIJA LUKA, ISTARSKA 30

 

RADNO PREDSJEDNIŠTVO:  predsjednica HDLU Istre Dorina Vlakančić, Vera Kos Paliska,  Mladen Milotić

ZAPISNIČARKA: Sanja Čerlenica

 

PRISUTNO: 27 članova od kojih 16 aktivnih

 

Skup je započeo utvrđivanjem broja prisutnih te proglašavanjem skupštine neformalnom – nije ostvaren kvorum, nedostajalo je prisustvo jednog aktivnog člana kako bi Skupština bila valjana.

 

Predložen dnevni red neformalne Skupštine:

 

  1. Memorandum za prostor
  2. Pravilnik o plaćanju članarine – prijedlozi i diskusija

 

***

 

  1. Dorina Vlakančić je pročitala Memorandum upućen Gradonačelniku Grada Pule, njegovim zamjenicima i pročelnicima odjela za imovinu i kulturu. Memorandum se nalazi u prilogu. Potpisan je od velike većine prisutnih umjetnika i štovatelja umjetnosti, a potpisima se svakodnevno pridružuju novi potpisnici, članovi i nečlanovi udruge.

 

  1. Iz diskusije o mogućim promjenama tekućeg Pravilnika o plaćanju članarina, iskristalizirala su se dva prijedloga s kojima se složila većina prisutnih članova i koji će biti upućeni na raspravu Upravnom odboru HDLUI:

 

Prijedlog /A/ obrazloženje: Sva dosadašnja dugovanja izbrisati, te da se od 1.1. krene s vođenjem evidencije plaćanja članarina. Ukoliko član tri godine uzastopce ne plati članarinu, obavijesti ga se o njegovim dugovanjima s rokom od godine dana da ih otplati. Ukoliko se dug ne podmiri, člana se briše iz članstva.

 

Prijedlog /B/ obrazloženjePotrebno podmiriti dugovanja od prethodne tri godine (ne pet godina kao što stoji u tekućem Pravilniku)  ukoliko ona postoje. Ukoliko se članovi, nakon što ih se obavijesti o dugovanjima, ne odazovu i ne podmire ta dugovanja u roku od godine dana, brišu se iz članstva. Nakon otplate dugovanja, potrebno nastaviti redovito i na vrijeme plaćati članarinu.

 

Također, predloženo je da se rok plaćanja članarine za tekuću godinu produži od 30.3. na kraj godine, 31.12.

 

Za održavanje Skupštine, predloženo je da se vodi računa o tome tko je platio članarinu na vrijeme za prethodnu godinu, a ne za tekuću godinu u kojoj se održava Skupština, kao što sada stoji u Pravilniku.

 

Ukoliko se prema prijedlogu rok za plaćanje članarine produži do kraja godine, mišljenje je većine da bi članovi trebali imati pravo na potvrdu o članstvu kroz cijelu godinu do 31.12., i u slučaju da im je potrebna  prije nego li podmire članarinu za tu godinu.

 

Prijedlog o mogućem ukidanju plaćanja članarina, odbačen je, jer bi to, kako je pojašnjeno na skupu, u praksi značilo da bi prema sadašnjem Zakonu o udrugama, za dostizanje kvoruma i valjane Skupštine bilo potrebno prisustvo 101 člana HDLU Istre. U povijesti HDLU Istre nije bilo prisutno više od 35 članova udruge na redovitim godišnjim skupštinama. Stoga je, pojašnjeno je još jednom prisutnim članovima, po savjetu UDU IŽ, članstvo kategorizirano prema 2 faktora: plaćanje članarine (ili neki drugi recentni dokaz o oslobađanju od iste) te prisutstvom na Skupštini.

Prisustvo na skupštini bio je potreban kriterij jer bi inače kvorum za valjanu skupštinu i dalje bio iznad uobičajenog prisustva na skupštinama. U tom slučaju, bilo bi potrebno 49 prisutnih članova.

 

Skup je zaključen u 20 i 30 sati.

Svi materijali na ovim stranicama u vlasništvu su HDLU-a Istre ako nije naznačeno drugačije i ne mogu se koristiti bez pismenog pristanka autora/ice ili HDLUa.